PANDUNUSA

Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara

TURUT BERBELASUNGKAWA

Pengurus Pusat Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara menyampaikan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Ibu Ni Made Rempeg  (Ibunda dari Bapak Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., D.Phil., Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI).
Semoga Beliau mencapai alam keabadian bersatu dengan Brahman.
ॐ वयुरनिलं स्मृतमथेदम्भस्मान्तं शरीरं ।
ॐ क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृत स्मर ॥
Oṁ wayur amilaṁ smṛtam athedam asmāntaṁ śarīraṁ
Oṁ krato smara kṛta smara krato smara kṛta smara
OM semoga Sang Atman dan prananya kembali bersama angin yang melingkupi semuanya. Dan semoga Sang Hyang Citagni melebur badan wadagnya menjadi abu dan kembali ke asalnya. OM semoga Atmannya diberikan kesadaran (tutur) menuju jalan yang terang.

Updated: 4 May 2018 — 18:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Pandunusa 2018 | धर्म्य पण्डुणुस २​०१८ ॥
%d bloggers like this: